Shoki Nagano
Shoki Nagano
進攻球員 : Fukushima United FC / 日本
出生日期 : (Kitakyushu, 日本)
身高:
183cm
體重:
77kg
腳:
25

Shoki Nagano 新聞