Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
進攻球員 : Hoang Anh Gia Lai / 越南
出生日期 : (Hải Dương, 越南)
身高:
169cm
體重:
58kg
腳:
-
9

Nguyễn Văn Toàn

Stats overview

2022
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
Hoang Anh Gia Lai
HGL
Hoang Anh Gia Lai
5 0 0 1 0 0 2 5 407
越南
CUP
Cup
Hoang Anh Gia Lai
HGL
Hoang Anh Gia Lai
1 - - - - - - 1 90
亞洲
世界盃
世界盃亞洲區外圍賽
越南
VIE
越南
15 0 0 1 0 9 5 6 603
亞洲
亞洲聯
亞洲聯賽冠軍杯
Hoang Anh Gia Lai
HGL
Hoang Anh Gia Lai
6 1 0 1 0 0 1 6 540
合計 27 1 0 3 0 9 8 18 1640
2021
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
Hoang Anh Gia Lai
HGL
Hoang Anh Gia Lai
12 7 0 1 0 0 6 12 1024
越南
CUP
Cup
Hoang Anh Gia Lai
HGL
Hoang Anh Gia Lai
1 - - - - 1 - 0 11
合計 13 7 0 1 0 1 6 12 1035