V.League 1

位置 隊伍 +/- 積分
6 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An 4 2 1 1 2 7
7 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City 4 1 3 0 1 6
8 Da Nang Da Nang 5 1 3 1 -2 6
9 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 5 1 2 2 -2 5
10 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai 5 0 4 1 -2 4