提供

重要事件

85'
Nguyễn Thanh Nhân
Lê Văn Sơn
85'
Võ Đình Lâm
Trần Minh Vương
78'
Nguyễn Trọng Nam
Võ Hoàng Quảng
22'
Lâm Anh Quang
黃牌
2'
Nguyễn Công Phượng
入球
1 - 0
  • 熱圖
  • 觸球圖