Kim Won-Sik
Kim Won-Sik
後衛 : Seoul E-Land FC / 南韓
出生日期 : (南韓)
身高:
186cm
體重:
76kg
腳:
-
15

Kim Won-Sik 新聞