Vương Quốc Trung
Vương Quốc Trung
中场 : Phu Dong / 越南
生日 : (越南)
身高:
173cm
体重:
70kg
惯用脚:
-
11

Vương Quốc Trung 比赛