Lương Văn Hùng
Lương Văn Hùng
后卫 : Phu Dong / 越南
生日 : (越南)
身高:
172cm
体重:
70kg
惯用脚:
-
20

Lương Văn Hùng 比赛