Khổng Minh Gia Bảo
Khổng Minh Gia Bảo
后卫 : Phu Dong / 越南
生日 : (越南)
身高:
177cm
体重:
70kg
惯用脚:
-
13

Khổng Minh Gia Bảo 比赛