Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 4'
Iván López
Thẻ vàng
90'
Diego Hernández
Thẻ vàng
88'
Diego Royo
Thẻ vàng
55'
Dani Hernández
Thẻ vàng
19'
G. Faber
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng

Key

Promotion
Promotion Play-off
Relegation