Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 1'
M. Costas
Thẻ vàng
89'
J. Zúñiga
Goal
0 - 2
87'
V. Mora
Thẻ vàng
82'
B. Blancas
Thẻ vàng
36'
J. Zúñiga
Goal
0 - 1
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng