Tài trợ bởi

Diễn biến chính

47'
J. Maleck
Goal
4 - 3
36'
L. Sámano
Goal
3 - 3
34'
J. Machado
Goal
3 - 2
29'
J. Angulo
Goal
3 - 1
17'
J. Maleck
Goal
2 - 1
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng