Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 2'
Á. Zapata
Thẻ vàng
90' + 1'
I. Suárez
Thẻ vàng
73'
O. Mireles
Goal
1 - 1
67'
D. Sayago
Goal
0 - 1
34'
I. Tona
Thẻ đỏ
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng