Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 1'
S. Vergara
Thẻ vàng
90'
B. Sánchez
Goal
2 - 0
90'
B. Sánchez
Thẻ vàng
83'
D. Campillo
Thẻ vàng
54'
M. Benítez
Goal
1 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng