Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 5'
Nguyễn Sỹ Nam
Thẻ vàng
90' + 2'
Nguyễn Văn Việt
Thẻ vàng
90'
Douglas
Goal
1 - 2
70'
Lâm Ti Phông
Goal
0 - 2
8'
Bruno Catanhede
Goal
0 - 1
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng