Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 3'
A. Escobar
Thẻ vàng
90' + 2'
K. Ortega
Thẻ vàng
88'
E. Martínez
Thẻ vàng
58'
F. Ramírez
Thẻ vàng
45'
J. Venegas
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng