Tài trợ bởi

Diễn biến chính

84'
C. Baltazar
Thẻ vàng
48'
D. Escalante
Thẻ vàng
44'
A. Carreón
Thẻ vàng
44'
M. Rodríguez
Thẻ vàng
27'
G. Moreno
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng

Key

Final Series
Final Series Play-offs