Tài trợ bởi

Diễn biến chính

87'
Nguyễn Trung Học
Đinh Thanh Trung
86'
Hoàng Minh Tâm
N. Olsen
35'
Đặng Anh Tuấn
Thẻ vàng
28'
Jan
Thẻ vàng
27'
Giang Trần Quách Tân
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng