Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 2'
L. Gamíz
Thẻ vàng
90'
J. Zúñiga
Thẻ vàng
88'
A. Justo
Thẻ vàng
67'
J. Hernández
Thẻ vàng thứ 2/Thẻ đỏ
19'
J. Vega
Goal
1 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng