Tài trợ bởi

Diễn biến chính

89'
David López
Julen Castañeda
56'
N. Obolskiy
Thẻ vàng
41'
Pau Torres
Thẻ vàng
26'
Álvaro Juan
Thẻ vàng
24'
Jaime Sierra
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng

Key

Promotion
Promotion Play-off
Relegation