Tài trợ bởi

Diễn biến chính

84'
J. Jiménez
Goal
5 - 3
67'
J. Jiménez
Goal
5 - 2
58'
G. Madrigal
Goal
5 - 1
54'
A. Lozano
Goal
4 - 1
53'
W. Guzmán
Goal
3 - 1
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng