Tài trợ bởi

Diễn biến chính

69'
J. Sánchez
Thẻ vàng
55'
J. Cortés
Thẻ vàng
54'
G. Moreno
Thẻ vàng
54'
C. Guerrero
Thẻ vàng
45' + 3'
A. González
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng

Key

Final Series
Final Series Play-offs