Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 1'
J. Ochoa
Thẻ đỏ
90'
A. Domínguez
Thẻ vàng
44'
A. Justo
Thẻ vàng
41'
F. Monárrez
Thẻ vàng
38'
L. López
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng