Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 9'
Trần Đình Kha
Thẻ vàng
87'
Bùi Tiến Dụng
Thẻ vàng
82'
Nguyễn Duy Dương
Lê Tiến Anh
82'
Trần Đình Kha
Nguyễn Văn Ngọ
73'
Tô Văn Vũ
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng