Tài trợ bởi

Diễn biến chính

120' + 2'
J. James
Thẻ vàng
114'
L. Travis
Thẻ vàng
107'
B. Brereton
Thẻ vàng
100'
A. Trusty
Phản lưới nhà
0 - 1
98'
J. Buckley
Thẻ vàng

Thống kê trận đấu

Kiểm soát bóng
38% 61%
4
6
Dứt điểm không chính xác
Dứt điểm chính xác 6 2
Chuyền 434 714
Nhiều hơn
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng