Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 1'
Nguyễn Thanh Diệp
Thẻ vàng
86'
A Mít
Doãn Ngọc Tân
74'
Nguyễn Sỹ Nam
Thẻ vàng
73'
Trần Đình Minh Hoàng
Đặng Văn Lâm
12'
Bruno Catanhede
Goal
0 - 1
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng