Ayman Altihar
Ayman Altihar
Thủ môn : Al Ahli Tripoli / Libya
Ngày sinh : (Libya)
Chiều cao:
-
Cân nặng:
-
Chân thuận:
-

Cầu thủ Ayman Altihar

Tổng quan thông số

Không có dữ liệu