Jáder Maza
Jáder Maza
MF : 1 Deild Kvenna / コロンビア
誕生日 : (Córdoba, コロンビア)
身長:
174cm
体重:
69kg
利き足:
15

Jáder Maza

成績

2022
大会
大会
チーム
出場数 ゴール アシスト詳細 イエローカード レッドカード
途中出場 途中交代 先発 11 出場時間
コロンビア
プリメ
プリメーラA
1 Deild Kvenna
PER
1 Deild Kvenna
12 0 0 1 0 5 6 7 577
コロンビア
COP
Copa Colombia
1 Deild Kvenna
PER
1 Deild Kvenna
3 0 0 0 0 1 2 2 184
合計 15 0 0 1 0 6 8 9 761
2021
大会
大会
チーム
出場数 ゴール アシスト詳細 イエローカード レッドカード
途中出場 途中交代 先発 11 出場時間
コロンビア
プリメ
プリメーラA
エンビガードFC
ENV
エンビガードFC
38 5 2 1 0 6 28 32 2472
合計 38 5 2 1 0 6 28 32 2472