AEKアテネ

直近の成績

すべて
AEK 1 - 1 OLY
VOL 2 - 3 AEK
AEK 1 - 2 ANT
AEK 1 - 1 PSR
ANT 1 - 0 AEK
AEK 2 - 2 DIN
DIN 1 - 2 AEK
TS 1 - 3 AEK
VOL 0 - 3 AEK
AEK 5 - 0 SHK
ブライトン&ホーヴ・アルビオン

直近の成績

すべて
MUN 1 - 3 BHA
BHA 3 - 1 NEW
BHA 1 - 3 WHU
WOL 1 - 4 BHA
BHA 4 - 1 LUT
BHA 1 - 1 RAY
BHA 1 - 2 NEW
BRE 0 - 2 BHA
CHE 4 - 3 BHA
AVL 2 - 1 BHA
チーム比較
  • 攻撃
  • 守備
  • 分布
  • カード
選手比較