Hírek Mérkőzések

Shanghai Jiading v Qingdao Youth Island ÉLŐ, 2022. 09. 27.

VE
3 - 2
JID
QYI
Liu Changsheng (31)
Sun Yue (63)
Paulão (88)
Valdu Té (39)
Valdu Té (68)
Dalian Pro Soccer Academy Base