Hírek Mérkőzések

Qingdao Youth Island v Shanghai Jiading ÉLŐ, 2022. 09. 12.

VE
3 - 1
QYI
JID
Valdu Té (61)
Valdu Té (66)
Valdu Té (90+2)
Qi Xinlei (37)
Dalian Puwan Outfield