Hírek Mérkőzések

Qingdao Manatee v Shijiazhuang Kungfu ÉLŐ, 2022. 09. 15.

VE
0 - 1
QMA
SKF
Venício (28)
Tangshan Nanhu City Football Training Base Field No.3