Hírek Mérkőzések

Beijing BSU v Qingdao Manatee ÉLŐ, 2022. 09. 12.

VE
0 - 2
BSU
QMA
Xie Wenneng (25)
K. Onuegbu (38 bünt)
Tangshan Nanhu City Football Training Base Field No.1