Trần Liêm Điều
Trần Liêm Điều
Goalkeeper : Duoc Nam Ha Nam Dinh FC / Vietnam
DOB : (Nam Định, Vietnam)
Height:
185cm
Weight:
74kg
Foot:
-
82

Trần Liêm Điều News