Takashi Kanai
Takashi Kanai
Defender : FC Ryūkyū / Japan
DOB : (Yokohama, Japan)
Height:
175cm
Weight:
74kg
Foot:
Right
6

Takashi Kanai Matches