Ryohei Okazaki
Ryohei Okazaki
Defender : FC Ryūkyū / Japan
DOB : (Atsug, Japan)
Height:
185cm
Weight:
78kg
Foot:
Right
4

Ryohei Okazaki Matches